Kom som du är – bli allt du kan vara.

Kom som du är – bli allt du kan vara.

Fokus på din utveckling

Vi prioriterar dig och lägger resurser på din utveckling genom regelbundna samtal med din närmsta chef. Varje månad gör vi en pulsmätning i hela organisationen för att vi vill veta hur du har det på jobbet.

Fokus på din utveckling

Vi prioriterar dig och lägger resurser på din utveckling genom regelbundna samtal med din närmsta chef. Varje månad gör vi en pulsmätning i hela organisationen för att vi vill veta hur du har det på jobbet.

Hälsa

Vi är måna om ditt välmående och erbjuder flera hälsoförmåner, bland annat en friskvårdstimme per vecka och ett generöst friskvårdsbidrag. Vi har flextid för att underlätta för dig att kombinera ditt jobb med privatlivet.

Hälsa

Vi är måna om ditt välmående och erbjuder flera hälsoförmåner, bland annat en friskvårdstimme per vecka och ett generöst friskvårdsbidrag. Vi har flextid för att underlätta för dig att kombinera ditt jobb med privatlivet.

Hållbarhet

Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela vår verksamhet och alla beslut som fattas. Bland våra medarbetare finns engagerade hållbarhetsambassadörer som aktivt arbetar med frågorna och bidrar till att arbetet når ut i alla led.

Hållbarhet

Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela vår verksamhet och alla beslut som fattas. Bland våra medarbetare finns engagerade hållbarhetsambassadörer som aktivt arbetar med frågorna och bidrar till att arbetet når ut i alla led.

Socialt engagemang

Du blir en del av en ansvarsfull samhällsaktör som till exempel bidrar till en schysstare idrott för barn och ungdomar. Genom initiativet ”Schysst idrott” ger vi både stöd och ställer krav på de idrottsföreningar vi sponsrar. Schysst idrott innebär att föreningarna aktivt arbetar med att motverka utanförskap, droger och alkohol, och diskriminering samt med att främja en god anda och ett gott uppförande bland barn, föräldrar och publik. Initiativet inkluderar allt från elitlag inom breda sporter till schackklubbar, rullstolsbasket och fotboll för nyanlända.

Socialt engagemang

Du blir en del av en ansvarsfull samhällsaktör som till exempel bidrar till en schysstare idrott för barn och ungdomar. Genom initiativet ”Schysst idrott” ger vi både stöd och ställer krav på de idrottsföreningar vi sponsrar. Schysst idrott innebär att föreningarna aktivt arbetar med att motverka utanförskap, droger och alkohol, och diskriminering samt med att främja en god anda och ett gott uppförande bland barn, föräldrar och publik. Initiativet inkluderar allt från elitlag inom breda sporter till schackklubbar, rullstolsbasket och fotboll för nyanlända.

Värderingar

Engagemang, tillit och öppenhet ska genomsyra och vägleda oss i all verksamhet, varje dag, i varje möte.

Värderingar

Engagemang, tillit och öppenhet ska genomsyra och vägleda oss i all verksamhet, varje dag, i varje möte.