Mångfald och inkludering

Vi är övertygade om att oliktänkande är en viktig framgångsfaktor för lärande och innovation. Vi tror också att det hjälper oss att nå nya marknader och skapar bättre lösningar för våra kunder. Vi har ambitiösa mål kopplade till mångfald som innefattar att varje medarbetare på LFAB har ett ansvar att aktivt främja mångfald, öppenhet och inkluderande kultur.

Mångfald och inkludering

Vi är övertygade om att oliktänkande är en viktig framgångsfaktor för lärande och innovation. Vi tror också att det hjälper oss att nå nya marknader och skapar bättre lösningar för våra kunder. Vi har ambitiösa mål kopplade till mångfald som innefattar att varje medarbetare på LFAB har ett ansvar att aktivt främja mångfald, öppenhet och inkluderande kultur.

Vi är stolta över att ha 50/50 könsfördelning i alla chefsled och arbetar aktivt för att våra arbetsgrupper ska ha en jämn könsfördelning. Genom fördomsmedveten rekrytering säkerställer vi att vi väljer de bästa talangerna oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionsvariation, sexuell läggning och religion, och skapar en miljö där alla har lika möjligheter att växa och utvecklas.

Vi är stolta över att ha 50/50 könsfördelning i alla chefsled och arbetar aktivt för att våra arbetsgrupper ska ha en jämn könsfördelning. Genom fördomsmedveten rekrytering säkerställer vi att vi väljer de bästa talangerna oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionsvariation, sexuell läggning och religion, och skapar en miljö där alla har lika möjligheter att växa och utvecklas.

Här är några av våra initiativ

  • För att kunna erbjuda snabbare processer vid arbetsvisum-ansökan är vi certifierade hos Migrationsverket. Vi har även samarbete med relocation services som stöttar dig som söker arbetstillstånd i Sverige - allt för att du ska känna dig trygg hela vägen
  • Vi samarbetar med hjälporganisationen Röda Korset för att ge stöd och resurser till de som behöver det mest
  • Vi samarbetar med organisationerna Jobbsprånget och Novare Potential för att göra det enklare för nyanlända att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden
  • Aktiva medlemmar i Diversity Charter - världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Medlemskapet innebär att vi tar ett offentligt åtagande att främja mångfald och inkludering tillsammans med andra medlemsbolag, tillsammans delar vi kunskap om fördelar med mångfald mot diskriminering och delar tips och verktyg på vägen
  • ”Qnet” - nätverk för kvinnor som har ambitioner att arbeta med ledarskap i framtiden. Qnet startades 2001 av tre kvinnor med målet att skapa en bättre rekryteringsbas för framtida kvinnliga ledare. Majoriteten av medlemmarna har efter medverkan gått vidare till chef- och ledarroller inom Länsförsäkringsgruppen

Här är några av våra initiativ

  • För att kunna erbjuda snabbare processer vid arbetsvisum-ansökan är vi certifierade hos Migrationsverket. Vi har även samarbete med relocation services som stöttar dig som söker arbetstillstånd i Sverige - allt för att du ska känna dig trygg hela vägen
  • Vi samarbetar med hjälporganisationen Röda Korset för att ge stöd och resurser till de som behöver det mest
  • Vi samarbetar med organisationerna Jobbsprånget och Novare Potential för att göra det enklare för nyanlända att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden
  • Aktiva medlemmar i Diversity Charter - världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Medlemskapet innebär att vi tar ett offentligt åtagande att främja mångfald och inkludering tillsammans med andra medlemsbolag, tillsammans delar vi kunskap om fördelar med mångfald mot diskriminering och delar tips och verktyg på vägen
  • ”Qnet” - nätverk för kvinnor som har ambitioner att arbeta med ledarskap i framtiden. Qnet startades 2001 av tre kvinnor med målet att skapa en bättre rekryteringsbas för framtida kvinnliga ledare. Majoriteten av medlemmarna har efter medverkan gått vidare till chef- och ledarroller inom Länsförsäkringsgruppen