Vår kultur

LFAB ska vara länsförsäkringsbolagens bästa partner! För att lyckas med ska vi ha en kultur som gör oss till den bästa arbetsgivaren, med stolta och engagerade medarbetare som kan prestera på topp.

Under 2022 har vi alla på LFAB tillsammans bidragit till vår nya kulturkod. Den hjälper oss att skapa rätt förutsättningar och fungerar som ett stöd i samtal om beteenden, ledarskap och utvecklingen och som guide när vi levererar på vårt uppdrag och når våra mål.

Vill du se mer om hur vi arbetat fram vår kulturkod? Klicka här

Mångfald och inkludering

Vi är övertygade om att oliktänkande är en viktig framgångsfaktor för lärande och innovation som ger nya kunder på nya marknader. Vi har en jämn könsfördelning i alla chefsled och arbetar för att våra arbetsgrupper ska ha en jämn balans mellan män och kvinnor. Vi är certifierade hos Migrationsverket, samarbetar med Röda Korset och Novare Potential vars syfte är att leda nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden.