Vi har ett högt engagemang och vill att alla trivs och har kul på jobbet!

Vi har en öppen arbetskultur där mångfald och inkludering, jämställdhet och hållbarhet är viktiga frågor för oss. Alla medarbetare har ett aktivt ansvar i dessa frågor.

Våra värderingar ”Engagemang, Tillit, Öppenhet, Professionalism” är grunden för vår ledarprofil och medarbetarprofil. De beskrivs i attityder, beteenden och förväntningar som utvecklar ledare, medarbetare och arbetsgrupper. 

Vi är övertygade om att oliktänkande är en viktig framgångsfaktor för lärande och innovation som ger nya kunder på nya marknader.

Vi är certifierade hos Migrationsverket, samarbetar med Röda Korset och Novare Potential vars syfte är att leda nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden.

Vi har en jämn könsfördelning i alla chefsled och arbetar för att våra arbetsgrupper ska ha en jämn balans mellan män och kvinnor.

Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. Det här är frågor vi har rutiner för och följer upp.

Vi engagerar oss i en rad samhällsfrågor. Läs här om vårt hållbarhetsarbete.