Hållbarhetsanalytiker- Kvantitativ data

Har du ett brinnande intresse för att hantera, analysera och visualisera stor mängd hållbarhetsdata i syfte att vidareutveckla arbetet med ansvarsfullt och hållbart företagande? Då är tjänsten som dataanalytiker inom Hållbarhet, Strategi och Kommunikation, perfekt för dig! Du ges stort handlingsutrymme att designa arkitektur, strukturera dataflöden och analysera betydande datamängder som täcker olika hållbarhetsfrågor och affärsområden. Rollen fyller en viktig funktion i Länsförsäkringars ansats om att hållbarhetsarbetet ska utgå från vetenskaplig evidens och drivas av data. 

 

Observera att svarstiden för denna rekryteringsprocess kommer att vara längre än vanligt, detta på grund av semestertider. Vi uppskattar ditt tålamod och kommer att återkomma så snart som möjligt.

 

Om jobbet

I rollen som dataanalytiker – hållbarhet ansvarar du för att driva och vidareutveckla koncernens hantering och analys av hållbarhetsdata, inklusive visualisering mot olika intressenter.

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är: 

 • Säkerställa dataförsörjning och strukturering av hållbarhetsdata för att möjliggöra analyser kopplade till koncernens arbete med ansvarsfullt företagande samt våra olika affärsområden, exempelvis investeringsportföljer, leverantörer, sektorer eller enskilda produkter. 
 • Utveckla datamodeller och visualiseringen av hållbarhetsdata, exempelvis kopplad till investeringsportföljernas klimateffekter eller påverkansarbetets globala omfattning. 
 • Bistå i dataanpassningar och modellutveckling utifrån nya EU-regelverk för hållbar finansmarknad, med särskild tonvikt på Disclosure- och Taxonomiförordningen samt CSRD. Det inbegriper också att i samråd med systemförvaltare och arkitekter inom Länsförsäkringar prioritera typ av hållbarhetsdata, metod för datafångst och lagring samt dokumentation av beräkning för regelverksstyrda nyckeltal. 
 • Bistå med underlag till årsredovisningar, olika typer av rapportering om hållbar kapitalförvaltning samt externa granskningar från olika intressenter.
 • Utvärdera befintliga och nya leverantörer av hållbarhetdata sett till bland annat täckning, design och kvalitet. 
 • Utforska hur applicering av artificiell intelligens och maskininlärning på hållbarhetsdata över tid kan stärka koncernens hållbarhetsarbet.

 

I rollen som dataanalytiker - hållbarhet förväntas du, utöver ovan, bidra till att uppnå fastslagna hållbarhetsmål samt tillhörande initiativ i koncernen affärsplan. För innevarande år fokuserar målen bl.a. på effektfulla hållbara investeringar, klimateffektiv skadereglering och påverkansarbete mot investeringsportföljernas största utsläppare av CO2. 

 

Rapportering sker till Chief Sustainability Officer (CSO) inom Länsförsäkringar AB koncernen. Du har ett nära samarbete med koncernens affärsenheter. Därtill har du breda kontaktytor mot Länsförsäkringar AB-koncernens andra enheter så som inköp, leverantörer av hållbarhetsdata och affärspartners till koncernen. Redovisning av analyser samt presentation av beslutsförslag till olika forum ingår också i rollen.
 

Vem är du?

Vi söker dig som har följande kvalifikationer; 

 • Gediget intresse och erfarenhet från arbete med betydande datamängder inom en hållbarhetsfunktion, förvaltningsorganisation och/eller hos leverantör av hållbarhetsdata/tjänster.
 • God kunskap om arkitektur, datalagring och system för dataanalys och visualisering såsom Tableau och Power BI.
 • Erfarenhet av arbete med annan typ av "big data", kvantitativ analys och maskininlärning.
 • Ingenjörs-, systemvetar- eller motsvarande relevant akademisk examen.
 • Goda kunskaper i det engelska språket, både muntligt och skriftligt.

 

Egenskaper/färdigheter: 

 • God analytisk förmåga och förändringsbenägenhet.
 • Du är nyfikenhet, noggrannhet och har en förmåga att arbeta med flera uppgifter parallellt.
 • God samarbetsförmåga och förmåga att jobba för helhetslösningar.
   

Om oss

Länsförsäkringar AB-koncernen är ledande inom hållbar finansmarknad och strävar efter att skapa långsiktigt hållbart värdeskapande. Vi är engagerade i att bidra till Parisavtalets klimatmål och FN:s globala mål. Vårt hållbarhetsarbete rankas högt och vi är stolta över vår förmåga att kombinera god avkastning för våra kunder med en hög andel hållbara investeringar. 

 

Som en del av Länsförsäkringar AB-koncernens hållbarhetsgrupp kommer du att ha ansvar för både strategiskt och operativt arbete inom hållbarhet. Du kommer att samarbeta nära med olika delar av koncernen för att utveckla hållbara pensions-, bank- och försäkringslösningar. Du kommer att ha möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter, samarbeta med olika kollegor och ta dig an enskilda hållbarhetsfrågor.
 

Mer information

Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.

 

Sista ansökningsdag: 2024-07-29 

Hållbarhetsanalytiker- Kvantitativ data

Har du ett brinnande intresse för att hantera, analysera och visualisera stor mängd hållbarhetsdata i syfte att vidareutveckla arbetet med ansvarsfullt och hållbart företagande? Då är tjänsten som dataanalytiker inom Hållbarhet, Strategi och Kommunikation, perfekt för dig! Du ges stort handlingsutrymme att designa arkitektur, strukturera dataflöden och analysera betydande datamängder som täcker olika hållbarhetsfrågor och affärsområden. Rollen fyller en viktig funktion i Länsförsäkringars ansats om att hållbarhetsarbetet ska utgå från vetenskaplig evidens och drivas av data. 

 

Observera att svarstiden för denna rekryteringsprocess kommer att vara längre än vanligt, detta på grund av semestertider. Vi uppskattar ditt tålamod och kommer att återkomma så snart som möjligt.

 

Om jobbet

I rollen som dataanalytiker – hållbarhet ansvarar du för att driva och vidareutveckla koncernens hantering och analys av hållbarhetsdata, inklusive visualisering mot olika intressenter.

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är: 

 • Säkerställa dataförsörjning och strukturering av hållbarhetsdata för att möjliggöra analyser kopplade till koncernens arbete med ansvarsfullt företagande samt våra olika affärsområden, exempelvis investeringsportföljer, leverantörer, sektorer eller enskilda produkter. 
 • Utveckla datamodeller och visualiseringen av hållbarhetsdata, exempelvis kopplad till investeringsportföljernas klimateffekter eller påverkansarbetets globala omfattning. 
 • Bistå i dataanpassningar och modellutveckling utifrån nya EU-regelverk för hållbar finansmarknad, med särskild tonvikt på Disclosure- och Taxonomiförordningen samt CSRD. Det inbegriper också att i samråd med systemförvaltare och arkitekter inom Länsförsäkringar prioritera typ av hållbarhetsdata, metod för datafångst och lagring samt dokumentation av beräkning för regelverksstyrda nyckeltal. 
 • Bistå med underlag till årsredovisningar, olika typer av rapportering om hållbar kapitalförvaltning samt externa granskningar från olika intressenter.
 • Utvärdera befintliga och nya leverantörer av hållbarhetdata sett till bland annat täckning, design och kvalitet. 
 • Utforska hur applicering av artificiell intelligens och maskininlärning på hållbarhetsdata över tid kan stärka koncernens hållbarhetsarbet.

 

I rollen som dataanalytiker - hållbarhet förväntas du, utöver ovan, bidra till att uppnå fastslagna hållbarhetsmål samt tillhörande initiativ i koncernen affärsplan. För innevarande år fokuserar målen bl.a. på effektfulla hållbara investeringar, klimateffektiv skadereglering och påverkansarbete mot investeringsportföljernas största utsläppare av CO2. 

 

Rapportering sker till Chief Sustainability Officer (CSO) inom Länsförsäkringar AB koncernen. Du har ett nära samarbete med koncernens affärsenheter. Därtill har du breda kontaktytor mot Länsförsäkringar AB-koncernens andra enheter så som inköp, leverantörer av hållbarhetsdata och affärspartners till koncernen. Redovisning av analyser samt presentation av beslutsförslag till olika forum ingår också i rollen.
 

Vem är du?

Vi söker dig som har följande kvalifikationer; 

 • Gediget intresse och erfarenhet från arbete med betydande datamängder inom en hållbarhetsfunktion, förvaltningsorganisation och/eller hos leverantör av hållbarhetsdata/tjänster.
 • God kunskap om arkitektur, datalagring och system för dataanalys och visualisering såsom Tableau och Power BI.
 • Erfarenhet av arbete med annan typ av "big data", kvantitativ analys och maskininlärning.
 • Ingenjörs-, systemvetar- eller motsvarande relevant akademisk examen.
 • Goda kunskaper i det engelska språket, både muntligt och skriftligt.

 

Egenskaper/färdigheter: 

 • God analytisk förmåga och förändringsbenägenhet.
 • Du är nyfikenhet, noggrannhet och har en förmåga att arbeta med flera uppgifter parallellt.
 • God samarbetsförmåga och förmåga att jobba för helhetslösningar.
   

Om oss

Länsförsäkringar AB-koncernen är ledande inom hållbar finansmarknad och strävar efter att skapa långsiktigt hållbart värdeskapande. Vi är engagerade i att bidra till Parisavtalets klimatmål och FN:s globala mål. Vårt hållbarhetsarbete rankas högt och vi är stolta över vår förmåga att kombinera god avkastning för våra kunder med en hög andel hållbara investeringar. 

 

Som en del av Länsförsäkringar AB-koncernens hållbarhetsgrupp kommer du att ha ansvar för både strategiskt och operativt arbete inom hållbarhet. Du kommer att samarbeta nära med olika delar av koncernen för att utveckla hållbara pensions-, bank- och försäkringslösningar. Du kommer att ha möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter, samarbeta med olika kollegor och ta dig an enskilda hållbarhetsfrågor.
 

Mer information

Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.

 

Sista ansökningsdag: 2024-07-29 

Kort om tjänsten

Kort om tjänsten

Anställningsform:  Tillsvidare
Anställningsform:  Tillsvidare
Arbetsplats:  Stockholm
Arbetsplats:  Stockholm
Chef:  Kristofer Dreiman
Chef:  Kristofer Dreiman
Kontaktuppgifter:  kristofer.dreiman@lansforsakringar.se
Kontaktuppgifter:  kristofer.dreiman@lansforsakringar.se

Vill du vara en del av lösningen, när livet förändras?

Bli en del av något större och börja jobba hos oss. En karriär hos Länsförsäkringar handlar lika mycket om att vara en hjälpande hand för våra kunder genom alla livets skeenden som att stärka lokalsamhället där du verkar.

Vill du vara en del av lösningen, när livet förändras?

Bli en del av något större och börja jobba hos oss. En karriär hos Länsförsäkringar handlar lika mycket om att vara en hjälpande hand för våra kunder genom alla livets skeenden som att stärka lokalsamhället där du verkar.

Mer om oss

Vänligen klicka här

Mer om oss

Vänligen klicka här