Välkommen till oss på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän!

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder försäkringar och banktjänster samt fastighetsförmedling under samma tak. Vi ägs av våra kunder och har kontor i hela Göteborg och Bohuslän, ett område som vi gillar skarpt. Som kundägda är det dessutom naturligt för oss att driva ett långsiktigt hållbarhetsarbete där våra kunder tillika ägare bor. Vi tar ansvar för att bidra till ett schysstare samhällsklimat genom hållbara satsningar för vår miljö, vårt samhälle och vår ekonomi.

Välkommen till oss på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän!

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder försäkringar och banktjänster samt fastighetsförmedling under samma tak. Vi ägs av våra kunder och har kontor i hela Göteborg och Bohuslän, ett område som vi gillar skarpt. Som kundägda är det dessutom naturligt för oss att driva ett långsiktigt hållbarhetsarbete där våra kunder tillika ägare bor. Vi tar ansvar för att bidra till ett schysstare samhällsklimat genom hållbara satsningar för vår miljö, vårt samhälle och vår ekonomi.

Fokus hos oss

Fokus hos oss

Hållbarhet

Vi på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har bestämt oss – vi ska vara ett hållbart företag. Ett företag som tar ansvar, gör skillnad och bidrar till en positiv samhällsutveckling, både på kort och lång sikt. Som kundägt och lokalt bolag med en tydlig värdegrund är det naturligt för oss att driva ett långsiktigt hållbarhetsarbete med våra kunders trygghet i fokus. Genom att förmedla trygghet, minska risker och förebygga skador i vårt område kan vi skapa värde nära våra kunder samtidigt som vi blir en förebild och visar vägen för andra. Vi har fyra fokusområden: ansvarsfulla affärer, miljöansvar, attraktiv arbetsgivare och samhällsengagemang. Vi önskar att du precis som vi tycker att hållbarhet är viktigt. Läs mer om vårt samhällsengagemang.
Hållbarhet inom Länsförsäkringsgruppen - Samhällsengagemang Länsförsäkringar

Hållbarhet

Vi på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har bestämt oss – vi ska vara ett hållbart företag. Ett företag som tar ansvar, gör skillnad och bidrar till en positiv samhällsutveckling, både på kort och lång sikt. Som kundägt och lokalt bolag med en tydlig värdegrund är det naturligt för oss att driva ett långsiktigt hållbarhetsarbete med våra kunders trygghet i fokus. Genom att förmedla trygghet, minska risker och förebygga skador i vårt område kan vi skapa värde nära våra kunder samtidigt som vi blir en förebild och visar vägen för andra. Vi har fyra fokusområden: ansvarsfulla affärer, miljöansvar, attraktiv arbetsgivare och samhällsengagemang. Vi önskar att du precis som vi tycker att hållbarhet är viktigt. Läs mer om vårt samhällsengagemang.
Hållbarhet inom Länsförsäkringsgruppen - Samhällsengagemang Länsförsäkringar

Innovation

Vi driver ett innovationsarbete som utmanar vår befintliga verksamhet genom tankesättet – Vi säljer inte försäkringar, vi skapar förutsättningar för ett tryggt och skadefritt liv. Vi tror att samarbeten mellan företag och innovation med och för kunder skapar de bästa möjligheterna för att skapa magi. Det i kombination med en stark vilja att förbättra samhället för våra kunder och ägare tror vi är ett vinnande koncept. Vi vill att alla medarbetare ska vara delaktiga i vårt utvecklingsarbete. Därför kan du vara både rådgivare och robottränare samtidigt eller vara med att utveckla nya smarta tjänster.

Innovation

Vi driver ett innovationsarbete som utmanar vår befintliga verksamhet genom tankesättet – Vi säljer inte försäkringar, vi skapar förutsättningar för ett tryggt och skadefritt liv. Vi tror att samarbeten mellan företag och innovation med och för kunder skapar de bästa möjligheterna för att skapa magi. Det i kombination med en stark vilja att förbättra samhället för våra kunder och ägare tror vi är ett vinnande koncept. Vi vill att alla medarbetare ska vara delaktiga i vårt utvecklingsarbete. Därför kan du vara både rådgivare och robottränare samtidigt eller vara med att utveckla nya smarta tjänster.

Jämställdhet och mångfald

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats fri från diskriminering. Vi är övertygade om att olikheter är en tillgång som gör oss starkare, gynnar nytänkande och leder till bättre resultat. Vi vill skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare utrymme att växa utifrån sina egna och bolagets förutsättningar.

Vi jobbar löpande med kompetenshöjande insatser på tema inkludering för att fortsätta ha en kultur där alla medarbetare trivs hos oss oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det sker genom föreläsningar och workshops.

Jämställdhet och mångfald

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats fri från diskriminering. Vi är övertygade om att olikheter är en tillgång som gör oss starkare, gynnar nytänkande och leder till bättre resultat. Vi vill skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare utrymme att växa utifrån sina egna och bolagets förutsättningar.

Vi jobbar löpande med kompetenshöjande insatser på tema inkludering för att fortsätta ha en kultur där alla medarbetare trivs hos oss oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det sker genom föreläsningar och workshops.

Hälsa

Vi vill att våra medarbetare mår bra och därför har vi stort fokus på hälsa.  Vi har ett strategiskt och långsiktigt hälsoarbete och vi tävlar exempelvis i en app, där vi registrerar när vi tränat och tävlar mot varandra i lag. Utöver det erbjuder vi alla medarbetare möjligheten att besöka ett mentalt gym på arbetstid. Vi kallar det för Mindworkout och passen innehåller bland annat återhämtning, stresshantering, att sätta och nå mål, visualisering och självmedvetenhet.

Vårt hälsoarbete syftar till att behålla, stärka och utveckla det friska och sunda.

Hälsa

Vi vill att våra medarbetare mår bra och därför har vi stort fokus på hälsa.  Vi har ett strategiskt och långsiktigt hälsoarbete och vi tävlar exempelvis i en app, där vi registrerar när vi tränat och tävlar mot varandra i lag. Utöver det erbjuder vi alla medarbetare möjligheten att besöka ett mentalt gym på arbetstid. Vi kallar det för Mindworkout och passen innehåller bland annat återhämtning, stresshantering, att sätta och nå mål, visualisering och självmedvetenhet.

Vårt hälsoarbete syftar till att behålla, stärka och utveckla det friska och sunda.