Bli en del av vår familjära kultur

Vår kultur kännetecknas av våra värderingar och att vi tar ansvar för egna och gemensamma mål så att vi kan nå framgång. I vårt kulturarbete strävar vi efter att våra medarbetare är stolta och engagerade medarbetare med en hållbar prestation.

För oss är vår företagskultur viktig och vi jobbar strategiskt med att utveckla den så att kulturen stödjer våra mål och strategier. I vår företagskultur har vi en värdegrund som beskriver hur vi bemöter varandra, kunder och andra intressenter. Tillsammans med lagar, regler och policyer utgör det grunden för vårt sätt att vara och därmed en viktig del i vår företagskultur.

Vi är övertygade om att olikheter gynnar graden av nytänkande och leder till bättre resultat. Genom att aktivt jobba för att främja jämställdhet och mångfald kan vi nå ett bredare kundsegment samtidigt som vi tar tillvara på den kompetens som finns i vårt närområde. Tillsammans skapar vi en inkluderande, öppen och tolerant företagskultur fri från diskriminering.

Bli en del av vår familjära kultur

Vår kultur kännetecknas av våra värderingar och att vi tar ansvar för egna och gemensamma mål så att vi kan nå framgång. I vårt kulturarbete strävar vi efter att våra medarbetare är stolta och engagerade medarbetare med en hållbar prestation.

För oss är vår företagskultur viktig och vi jobbar strategiskt med att utveckla den så att kulturen stödjer våra mål och strategier. I vår företagskultur har vi en värdegrund som beskriver hur vi bemöter varandra, kunder och andra intressenter. Tillsammans med lagar, regler och policyer utgör det grunden för vårt sätt att vara och därmed en viktig del i vår företagskultur.

Vi är övertygade om att olikheter gynnar graden av nytänkande och leder till bättre resultat. Genom att aktivt jobba för att främja jämställdhet och mångfald kan vi nå ett bredare kundsegment samtidigt som vi tar tillvara på den kompetens som finns i vårt närområde. Tillsammans skapar vi en inkluderande, öppen och tolerant företagskultur fri från diskriminering.

Utvecklas med oss

Vi tror på ett ständigt lärande. Att utvecklas i tjänsten är en förutsättning för motivation och goda prestationer. Vi tror nämligen att mycket att lärandet sker i befintlig roll. Vi tycker samtidigt att det är viktigt att ta tillvara på våra medarbetares drömmar om att utvecklas i andra roller hos oss. Vi har en hög grad av intern rörlighet, vilket är ett fint kvitto på hur vi tillvaratar kompetens och hur medarbetare vill utvecklas inom bolaget. Det tycker vi är ett fint resultat på hur vi tillvaratar kompetens och hur medarbetare vill utvecklas inom bolaget!

Utvecklas med oss

Vi tror på ett ständigt lärande. Att utvecklas i tjänsten är en förutsättning för motivation och goda prestationer. Vi tror nämligen att mycket att lärandet sker i befintlig roll. Vi tycker samtidigt att det är viktigt att ta tillvara på våra medarbetares drömmar om att utvecklas i andra roller hos oss. Vi har en hög grad av intern rörlighet, vilket är ett fint kvitto på hur vi tillvaratar kompetens och hur medarbetare vill utvecklas inom bolaget. Det tycker vi är ett fint resultat på hur vi tillvaratar kompetens och hur medarbetare vill utvecklas inom bolaget!

Över 80 yrkesroller

För oss är rätt kompetens i kundmötet och kundupplevelsen i fokus och vi arbetar aktivt med kompetensutveckling. Med vår bredd inom bank och försäkring har vi många spännande yrkesroller och vi erbjuder våra medarbetare olika utvecklingsmöjligheter. Hos oss kan du utvecklas i din befintliga roll eller i en ny tjänst genom att ”byta jobb på jobbet”.

Över 80 yrkesroller

För oss är rätt kompetens i kundmötet och kundupplevelsen i fokus och vi arbetar aktivt med kompetensutveckling. Med vår bredd inom bank och försäkring har vi många spännande yrkesroller och vi erbjuder våra medarbetare olika utvecklingsmöjligheter. Hos oss kan du utvecklas i din befintliga roll eller i en ny tjänst genom att ”byta jobb på jobbet”.

Hör våra medarbetare berätta om sina roller

Kundrådgivare försäkring
Att känna att man gör nytta och skapar trygghet för våra kunder menar Mathias och Sandra är det bästa med deras jobb som kundrådgivare på privat försäkring.

Hör våra medarbetare berätta om sina roller

Kundrådgivare försäkring
Att känna att man gör nytta och skapar trygghet för våra kunder menar Mathias och Sandra är det bästa med deras jobb som kundrådgivare på privat försäkring.

Skadereglerare sjuk- och olycksfall
För att trivas i rollen är det viktigast att man gillar att hjälpa människor och att kommunicera på ett tryggt sätt. Med den viljan kommer man göra ett jättebra jobb, säger Elina, skadereglerare på sjuk- och olycksfall.

Skadereglerare sjuk- och olycksfall
För att trivas i rollen är det viktigast att man gillar att hjälpa människor och att kommunicera på ett tryggt sätt. Med den viljan kommer man göra ett jättebra jobb, säger Elina, skadereglerare på sjuk- och olycksfall.

Vi låter våra medarbetare engagera sig utanför sin roll

Hos oss kan du involvera dig i olika samhällsengagemang utanför din ordinarie roll. Som mentor till nyanlända i Sverige, som hållbarhetsambassadör eller som klasscoach för att nämna några.

Vi låter våra medarbetare engagera sig utanför sin roll

Hos oss kan du involvera dig i olika samhällsengagemang utanför din ordinarie roll. Som mentor till nyanlända i Sverige, som hållbarhetsambassadör eller som klasscoach för att nämna några.