Välkommen till oss på Länsförsäkringar Skåne!

Länsförsäkringar är inte som andra banker och försäkringsbolag. Att jobba inom Länsförsäkringar skapar också det lite speciella förutsättningar – och möjligheter. Det är det många som kan vittna om, oavsett om du jobbar på ett lokalt länsbolag som Länsförsäkringar Skåne eller på det gemensamma bolaget Länsförsäkringar AB. Vi är 23 lokala bolag runt om i landet som tillsammans äger Länsförsäkringar AB, vilket i sig skapar en intern arbetsmarknad.

Vi finns nära kunderna, vi ägs av kunderna och vid sidan om att vi säljer försäkringar och bankprodukter och förmedlar bostäder har vi ett ärligt och stort engagemang för både individer och samhällen. För oavsett om du jobbar lokalt exempelvis hos oss i Skåne eller stöttar det lokala arbetet på Länsförsäkringar AB i Stockholm, är du med och bygger trygghet för både människor och samhällen.

Vi är 7900 medarbetare som tillsammans arbetar för fyra miljoner kunder inom bank, försäkring och pension.

Inom Länsförsäkringar Skåne är vi cirka 650 personer fördelat på våra kontor i Malmö, Helsingborg, Ängelholm, Lund och Ystad. Huvudkontoret har vi i Malmö.

Välkommen till oss på Länsförsäkringar Skåne!

Länsförsäkringar är inte som andra banker och försäkringsbolag. Att jobba inom Länsförsäkringar skapar också det lite speciella förutsättningar – och möjligheter. Det är det många som kan vittna om, oavsett om du jobbar på ett lokalt länsbolag som Länsförsäkringar Skåne eller på det gemensamma bolaget Länsförsäkringar AB. Vi är 23 lokala bolag runt om i landet som tillsammans äger Länsförsäkringar AB, vilket i sig skapar en intern arbetsmarknad.

Vi finns nära kunderna, vi ägs av kunderna och vid sidan om att vi säljer försäkringar och bankprodukter och förmedlar bostäder har vi ett ärligt och stort engagemang för både individer och samhällen. För oavsett om du jobbar lokalt exempelvis hos oss i Skåne eller stöttar det lokala arbetet på Länsförsäkringar AB i Stockholm, är du med och bygger trygghet för både människor och samhällen.

Vi är 7900 medarbetare som tillsammans arbetar för fyra miljoner kunder inom bank, försäkring och pension.

Inom Länsförsäkringar Skåne är vi cirka 650 personer fördelat på våra kontor i Malmö, Helsingborg, Ängelholm, Lund och Ystad. Huvudkontoret har vi i Malmö.

Våra värderingar

Våra fyra värderingar utgör grunden för hur vi på Länsförsäkringar Skåne agerar i vår arbetsvardag, mot våra kunder och mot varandra; Vi engagerar oss, Vi samarbetar, Vi driver utveckling och Vi gör det enkelt.

Att känna till och leva i enlighet med våra värderingar är var och ens ansvar när vi utövar vårt aktiva medarbetarskap. Det är en förutsättning för att vi tillsammans ska nå våra ambitiösa mål om att upplevas som världens mest kundorienterade företag inom bank och försäkring. 

Våra värderingar

Våra fyra värderingar utgör grunden för hur vi på Länsförsäkringar Skåne agerar i vår arbetsvardag, mot våra kunder och mot varandra; Vi engagerar oss, Vi samarbetar, Vi driver utveckling och Vi gör det enkelt.

Att känna till och leva i enlighet med våra värderingar är var och ens ansvar när vi utövar vårt aktiva medarbetarskap. Det är en förutsättning för att vi tillsammans ska nå våra ambitiösa mål om att upplevas som världens mest kundorienterade företag inom bank och försäkring. 

Vi engagerar oss

Vi bryr oss och gör det lilla extra för kunden och för varandra. Vi tar aktivt ansvar att lösa problem genom att lyssna, ställa frågor och dela med oss av vår samlade kunskap.  Vi agerar proaktivt för att möta kundens nuvarande och kommande behov.

 

Vi engagerar oss

Vi bryr oss och gör det lilla extra för kunden och för varandra. Vi tar aktivt ansvar att lösa problem genom att lyssna, ställa frågor och dela med oss av vår samlade kunskap.  Vi agerar proaktivt för att möta kundens nuvarande och kommande behov.

 

Vi samarbetar

Vi samarbetar och tar ansvar för att lösa kundens hela behov. Vi hjälps åt, ger varandra feedback och lär av varandra. Vi drar nytta av varandras kompetens och agerar gemensamt för att hitta de bästa lösningarna.

Vi samarbetar

Vi samarbetar och tar ansvar för att lösa kundens hela behov. Vi hjälps åt, ger varandra feedback och lär av varandra. Vi drar nytta av varandras kompetens och agerar gemensamt för att hitta de bästa lösningarna.

Vi driver utveckling

Vi utvecklar vår verksamhet för att säkerställa vår konkurrenskraft. Vi söker ständigt nya lösningar som ökar värdet för kunden. Vi tar aktivt ansvar för att utveckla oss själva och varandra. Vi utvärderar, reflekterar och använder vår samlade kompetens för att göra skillnad.

Vi driver utveckling

Vi utvecklar vår verksamhet för att säkerställa vår konkurrenskraft. Vi söker ständigt nya lösningar som ökar värdet för kunden. Vi tar aktivt ansvar för att utveckla oss själva och varandra. Vi utvärderar, reflekterar och använder vår samlade kompetens för att göra skillnad.

Vi gör det enkelt

Vi förenklar och tydliggör. Vi lyssnar aktivt och ställer frågor för att sätta oss in i kundens situation. Vi kommunicerar och förklarar tydligt så att alla verkligen förstår.

Vi gör det enkelt

Vi förenklar och tydliggör. Vi lyssnar aktivt och ställer frågor för att sätta oss in i kundens situation. Vi kommunicerar och förklarar tydligt så att alla verkligen förstår.