Kom och utvecklas med oss!

En av fördelarna med att vara en stor bolagsgrupp är att det finns många olika yrkesroller och möjligheter till utveckling. Vi är måna om att jobba och stärka varandra. På så sätt bidrar du inte bara till din egen utveckling, utan även till gruppen som helhet.

Länsförsäkringar Skånes ambition är att överträffa våra kunders förväntningar på användarvänliga tjänster och värdeskapande erbjudanden som förenklar deras vardag och ökar tryggheten. Vi står inför en genomgripande transformation som framför allt drivs av förändrade beteenden och förväntningar hos våra kunder. Konkurrensen hårdnar och det tillkommer nya aktörer som utmanar de traditionella inom bank- och försäkringsbranschen. Utvecklingstakten är högre än någonsin och stora delar av vår verksamhet berörs.

Vi utgår från en ledande marknadsposition, ett välrenommerat anseende och en stark finansiell ställning när vi inleder arbetet med att förverkliga vår nya strategi och tillsammans lägga grunden till det kund- och utvecklingsorienterade och företag som ska möta kommande generationers behov av trygghet och enkelhet. Våra ledare och medarbetare är navet i vår kunddrivna transformation. Vi erbjuder en spännande arbetsplats och tillsammans tar vi oss an utmaningen!

Kom och utvecklas med oss!

En av fördelarna med att vara en stor bolagsgrupp är att det finns många olika yrkesroller och möjligheter till utveckling. Vi är måna om att jobba och stärka varandra. På så sätt bidrar du inte bara till din egen utveckling, utan även till gruppen som helhet.

Länsförsäkringar Skånes ambition är att överträffa våra kunders förväntningar på användarvänliga tjänster och värdeskapande erbjudanden som förenklar deras vardag och ökar tryggheten. Vi står inför en genomgripande transformation som framför allt drivs av förändrade beteenden och förväntningar hos våra kunder. Konkurrensen hårdnar och det tillkommer nya aktörer som utmanar de traditionella inom bank- och försäkringsbranschen. Utvecklingstakten är högre än någonsin och stora delar av vår verksamhet berörs.

Vi utgår från en ledande marknadsposition, ett välrenommerat anseende och en stark finansiell ställning när vi inleder arbetet med att förverkliga vår nya strategi och tillsammans lägga grunden till det kund- och utvecklingsorienterade och företag som ska möta kommande generationers behov av trygghet och enkelhet. Våra ledare och medarbetare är navet i vår kunddrivna transformation. Vi erbjuder en spännande arbetsplats och tillsammans tar vi oss an utmaningen!

Vi som arbetsgivare

Alla våra bolag har olika möjligheter och erbjudanden till dig men vi delar alla samma värderingar om våra medarbetare oavsett om du är hos oss i Skåne eller någon annan stans i landet. Vi är en arbetsgivare som vill bidra till ett hållbart arbetsliv genom att till exempel erbjuda  sjukvårdsförsäkring, friskvård och tjänstepension i anställningen. Bra anställningsvillkor och ett förmånligt försäkringsskydd till dig och familjen är andra exempel.  Vi har en öppen arbetskultur där mångfald, jämställdhet och miljö är viktiga frågor för oss. Våra värderingar hjälper oss att rekrytera personer som på riktigt identifierar sig med vad vi tror på.

Vi är övertygade om att oliktänkande är en viktig framgångsfaktor för lärande och innovation. Det är viktiga egenskaper som ger oss nya kunder på nya marknader.

Och framförallt – vi tycker det är viktigt att trivas och ha kul på jobbet!

Vi som arbetsgivare

Alla våra bolag har olika möjligheter och erbjudanden till dig men vi delar alla samma värderingar om våra medarbetare oavsett om du är hos oss i Skåne eller någon annan stans i landet. Vi är en arbetsgivare som vill bidra till ett hållbart arbetsliv genom att till exempel erbjuda  sjukvårdsförsäkring, friskvård och tjänstepension i anställningen. Bra anställningsvillkor och ett förmånligt försäkringsskydd till dig och familjen är andra exempel.  Vi har en öppen arbetskultur där mångfald, jämställdhet och miljö är viktiga frågor för oss. Våra värderingar hjälper oss att rekrytera personer som på riktigt identifierar sig med vad vi tror på.

Vi är övertygade om att oliktänkande är en viktig framgångsfaktor för lärande och innovation. Det är viktiga egenskaper som ger oss nya kunder på nya marknader.

Och framförallt – vi tycker det är viktigt att trivas och ha kul på jobbet!